Učilište

Kalendar događanja

08/04/2019

Osobni razvoj - Lo sviluppo personale

08. 04. 2019. u 18:00 sati 

Predavanje

Razine čovjekovog sustava kroz integrativnu tjelesno-orijentiranu metodu 

"Jesmo li u kontaktu sa sobom i sa vlastitom autentičnošću?"

Predavačica: Naike Dapiran, prof.