Učilište

Kalendar događanja

27/11/2020

Ciklus webinara s Naike Dapiran

27. 11. 2020., 18 h 

Ciklus webinara s Naike Dapiran 

Tema: (Samo)kriticizam

04/12/2020

Ciklus webinara s Naike Dapiran

04. 12. 2020., 18 h 

Ciklus webinara s Naike Dapiran 

Tema: Kako emocije utječu na naše tijelo