Obrazovanje

20. Ožujak 2024

Podjela svjedodžbi polaznicima tečaja engleskog jezika, stupanj A1

Podjela svjedodžbi polaznicima tečaja engleskog jezika, stupanj A1

Nakon uspješno položenog pismenog i usmenog dijela ispita, u utorak 19.3. održana je podjela svjedodžbi polaznicima programa učenja engleskog jezika, pripremni stupanj A1. Provedba tečaja počela je u listopadu 2023. godine s ukupnim trajanjem od 140 nastavnih sati i dinamikom rada od dva puta tjedno. Vrijedni polaznici uspješno su izvršili sve obveze i položili završe provjere. Iskrene čestitke svim polaznicima i puno uspjeha u primjeni naučenog jezika. Posebna zahvala suradnici Učilišta, profesorici Marini Jajić Novogradec na odlično realiziranom tečaju!

Si e` concluso il corso di lingua inglese, livello A1 con la consegna dei certificati ai partecipanti del corso. Congratulazioni sincere a tutti e un ringraziamento particolare alla professoressa Marina Jajić Novogradec.