Novosti

20. Travanj 2023

Polaznici Učilišta za treću životnu dob u posjetu Muzeju grada Umaga

Polaznici Učilišta za treću životnu dob u posjetu Muzeju grada Umaga

U okviru 17. Tjedna cjeloživotnog učenja, u srijedu 19. travnja,  polaznici Učilišta za treću životnu dob prisustvovali su interaktivnom predavanju o GRUAMA, tradicionalnim drvenim dizalicama za barke, koje su održale djelatnice Muzeja grada Umaga Biljana Bojić i Barbara Crnobori. Polaznici su predavanje, koje je uključivalo i multimediju, pratili s izuzetnim zanimanjem.