EU Projekti

EU projekti uvod

Uz tradiciju u obrazovanju odraslih  dugu gotovo 60 godina, POU Ante Babić Umag kontinuirano nastoji pratiti potrebe lokalne sredine te svoju obrazovnu ponudu prilagoditi i uskladiti s tržištem rada.

Strukturni i investicijski fondoviRazvoj ljudskih potencijala

Posljednjih nekoliko godina, učilište je uvidjelo prednost apliciranja na fondove Europske Unije, čime se bespovratnim sredstvima s jedne strane omogućava besplatna edukacija za građane, a s druge strane, jačaju se kapaciteti obrazovnih ustanova, te se sklapaju partnerstva i dugoročne suradnje s učilištima partnerima, poslodavcima i institucijama iz lokalne zajednice.

POU Umag u fondovima EU vidi budućnost vlastitog poslovanja i razvoj ustanove, ali i pristupačnost i dostupnost obrazovnih usluga svojim korisnicima.