Obrazovanje

Osposobljavanja

Program osposobljavanja za priprematelja pizza

Ključne kompetencije - poznavati vrste i karakteristike namirnica biljnog i životinjskog podrijetla; procijeniti biološku ispravnost i energetsku vrijednost namirnica; čuvati i rukovati namirnicama na higijenski način; razlikovati vrste tijesta; pripremiti i izraditi tijesto; termički obraditi tijesto; koristiti različite vrste nadjeva; pravilno poslužiti pizzu; pravilno komunicirati unutar tima; koristiti racionalno energiju; primijeniti pravila zaštite na radu i pružanja prve pomoć. Saznajte više →

Program osposobljavanja za maslinara

Ključne kompetencije - uspješno obavljati osnovne poslova u maslinarstvu; koristiti alate i sredstva za poslove maslinara; uzgajati masline i proizvoditi i maslinarske prerađevine; uspješno djelovati na tržištu, plasirati na tržište masline i maslinarske prerađevine. Saznajte više →

Program osposobljavanja za vinara - vinogradara

Ključne kompetencije - uspješno obavljati osnovne poslove u vinarstvu i vinogradarstvu; koristiti odgovarajuće postupke u pripremiti zemljišta za uzgoj vinograda; koristiti alate i sredstva za poslove vinara – vinogradara; proizvoditi vino; djelovati na tržištu , plasirati grožđe i vino; primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći. Saznajte više →

Program osposobljavanja za vrtlara

Ključne kompetencije - razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke pri sadnji i obradi vrtnog i ukrasnog bilja; koristiti odgovarajuće postupke u pripremiti zemljišta za podizanje parkovnih kultura te formirati i održavati uzgojne oblike sadnica, grmova i krošnji drveća; koristiti alate i sredstva za poslove vrtlara/ice na ispravan i siguran način ; prepoznati i suzbijati bolesti bilja; primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći. Saznajte više →

Program osposobljavanja za grafičkog dizajnera

Ključne kompetencije - savladati razne tehnike grafičkog izražavanja te tehnike pripreme za stolno izdavaštvo i pripremu za tisak; koristiti programe: Adobe Illustrator; Adobe Photoshop; Adobe InDesign ; primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći. Saznajte više →

Program osposobljavanja za web dizajnera

Ključne kompetencije - samostalno izvoditi sljedeće aktivnosti: pokazati osnove Web dizajna planirati izradu Web stranica; samostalno izraditi Web stranice; postaviti stranice na servere; održavati web stranice. Koristiti slijedeće programe: WINDOWS XP; xHTML i CSS; Dreamweaver CS5; izrada WEB sučelja (Photoshop CS5); JAVASCRIPT i PHP; FLASH CS5; primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći. Saznajte više →

Program osposobljavanja za računalnog operatera poslovne primjene računala

Ključne kompetencije - koristiti operacijski sustav Windows te alate Microsoft Office-a; koristiti Microsoft Word – unos i obrada teksta; Microsoft Word – napredno korištenje; Microsoft Excel – tablične kalkulacije; Microsoft Power Point – izrađivati prezentacije; Microsoft Access – koristiti baze podataka; raditi na Internetu, koristiti Microsoft Outlook– elektroničku poštu i organizaciju vremena, te podešavati i održavati računalo. Saznajte više →

Program osposobljavanja za računalnog operatera uredskog poslovanja

Ključne kompetencije - koristiti operacijski sustav Windows te alate Microsoft Office-a; koristiti Microsoft Word – unos i obrada teksta; Microsoft Word – napredno korištenje; Microsoft Excel – tablične kalkulacije; Microsoft Power Point – izrađivati prezentacije; raditi na Internetu te podešavati i održavati računalo. Saznajte više →

Strana 2 / 2  < 1 2