EU Projekti

15. Rujan 2016

Najava održavanja radionica o odvjojenom prikupljanju otpada

Najava održavanja radionica o odvjojenom prikupljanju otpada

U tu svrhu, u sklopu projekta su predviđene aktivnosti edukacije građana o podizanju svijesti o zaštiti okoliša i važnosti odvajanja otpada.
U periodu od svibnja do srpnja 2016. godine na području Bujštine biti će organizirano 15 besplatnih edukativnih radionica, koje će provoditi partneri na projektu, udruga Zelena Istra uz podršku komunalnog poduzeća ''6. maj'' d.o.o. Umag. Na radionicama će građani moći saznati razliku između smeća i otpada, načini i pravila odvajanja otpada, te važnost recikliranja.
Radi lakše organizacije, udruga Zelena Istra će sa predstavnicima mjesnih odbora dogovoriti mjesto i datum održavanja radionica, što će biti pravovremeno objavljeno.
Pozivamo sve građane da se odazovu pozivu i prisustvuju radionicama kako bi svi zajedno doprinijeli očuvanju okoliša i dorživom razvoju, kako za nas, tako i za nadolazeće generacije.