EU Projekti

11. Studeni 2016

Održana završna konferencija projekta “S nama na zelenu granu”

Održana završna konferencija projekta “S nama na zelenu granu”

U kazališnoj dvorani POU „Ante Babić“ Umag, 11. 11. 2016. godine u 11 sati održala se završna konferencija EU projekta i svečana podjela uvjerenja prvoj generaciji polaznika programa osposobljavanja za sortiranje i recikliranje otpada. Projekt su podržali svojim dolaskom gradonačelnik grada Umaga, Vili Bassanese, zamjenici gradonačelnika Floriana Bassanese Radin, Niko Čančarević i Mauro Jurman, pročelnik za društvene djelatnosti Slaviša Šmalc, pročelnica upravnog odjela za financije Barbara Krištofić Brenčić, te član uprave 6. maj d.o.o. Umag, Reuf Šerbečić i predsjednica upravnog vijeća Učilišta Eva Vrtovec.

Pučko otvoreno učilište „Ante Babić“ Umag, kao nositelj projekta „S nama na zelenu granu“, kojeg je sufinancirala Europska unija iz Europskog Socijalnog Fonda, pri samom je svome kraju te je završilo jednu od svojih najvažnijih projektnih aktivnosti – Program osposobljavanja za poslove sortiranja i recikliranja otpada.

Program je besplatno završilo ukupno 30 nezaposlenih osoba, 15 sa područja Bujštine i 15 sa područja Grada Pula te ostalih krajeva Istarske županije. Teorijski dio odrađen je u obliku multimedijalne nastave na daljinu iz učionice u Umag, uz pomoć suvremene tehnologije i asistenta u nastavi u Otvorenom učilištu „Diopter“ Pula.

"Zadovoljna sam sa svime, da ćemo dobiti mogućnost za novo radno mjesto jer svakome tko ga nema, je potrebno!" - izjavila je polaznica programa Sabina Todorović

Ovo je prvi takav program osposobljavanja za novo zeleno zanimanje u sektoru gospodarenja otpadom koji polaznicima nudi značajne izlazne kompetencije kao što su poznavanje zakonodavnog okvira i sustava organiziranog gospodarenja otpadom, poznavanje kategorija otpada i načina njegovog zbrinjavanja, odvajanje i sortiranje neopasnog otpada na frakcije, rukovanje opremom za prešanje uz primjenu pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanje prve pomoći.

U sastavljanju programa osposobljavanja sudjelovali su stručnjaci iz gospodarskog sektora, iz poduzeća 6.maj d.o.o. Umag, koji su ujedno bili i predavači na programu. Osim osmišljavanja i provedbe novog programa osposobljavanja, projekt se bavio i drugim aktivnostima, kao što su: edukacija građana o značaju i načinima odvajanja otpada u kućanstvu, jačanje kompetencija upravljačkog i nastavničkog osoblja dvaju učilišta te procesom uvođenja sustava kvalitete u ustanove za obrazovanje odraslih. Posebnu vrijednost podizanja svijesti o važnosti recikliranja prikazana je konceptualnim performansima umjetnice Slavice Marin.

Sudionici u projektu bili su POU „Ante Babić“ Umag, u ulozi nositelja, dok su partneri bili Otvoreno učilište Diopter Pula, Udruga Zelena Istra Pula te komunalno poduzeće 6.maj d.o.o. Ukupna vrijednost projekta bila je 732.600,14 kn, od čega su 686.373,07 kn bespovratna sredstva.