Učilište

01. Listopad 2020

Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida - 07.10.2020.

Dopunska izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida - 07.10.2020.

Pučko otvoreno učilište „Ante Babić“ Umag, za sve korisnike kojima uskoro istječe valjanost iskaznice, organizira dopunsku izobrazbu o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida u trajanju od 5 sati.

Mjesto održavanja – dvorana br. 3 Učilišta Umag. 

Sljedeća grupa: 

Srijeda 07. 10. u 17 h, Pučko otvoreno učilište "Ante Babić" Umag, dvorana br. 3  

Više informacija / Ulteriori informazioni