Učilište

23. Prosinac 2019

Otvorenje izložbe radova polaznika radionice crtanja i slikanja

Otvorenje izložbe radova polaznika radionice crtanja i slikanja

Na izmaku još jedne radne, dinamične i kreativne godine, Pučko otvoreno učilište „Ante Babić“ Umag  predstavilo je neke od radova polaznica radionica crtanja i slikanja Učilišta za treću životnu dob. Izložbu je otvorila ravnateljica Učilišta Umag, Tatjana Vujić, a na njoj su bili prisutni gradonačelnik Grada Umaga Vili Bassanese te predstavnici Grada Umaga, kao i voditeljica stacionara Doma zdravlja Umag te prijatelji i rodbina polaznika. Posebne riječi zahvale bile su upućene  voditeljici radionica crtanja i slikanja, profesorici Jeleni Zec.

Učilište za treću životnu dob, od osnivanja do danas pohađalo je 6.000 polaznika. Ono okuplja seniore, ljude u zlatnim godinama, koji sudjeluju u mnogim aktivnostima: od tečajeva informatike, stranih jezika, tečajeva crtanja i slikanja, okupljaju se na interaktivnim predavanjima - radionicama osobnog razvoja i popularne psihologije. Pri Učilištu za treću životnu dob djeluje i plesna sekcija Zvjezdice 50+, koja je veoma aktivna tijekom cijele godine. Jednom godišnje polaznici Učilišta za treću životnu dob idu na edukativan izlet, ove godine bio je to posjet Padovi i izložbi impresionista. 

Sudionici skupne izložbe su:  Slavica Renko, Iskra Maksimović, Nerina Savian, Duša Koraca, Branka Koraca, Mirjana Kozlović, Neda Štefek, Maddalena de Andrea Ladišić, Gordana Stošić,  Danica Prodanović, Ana Huber, Sergio Demark, Sabine Voßpeter. 

Press il CMM dell' UPA "Ante Babić" di Umago si e` tenuta la solenne apertura della mostra dei lavori dei partecipanti del corso di disegno e pittura, nell' ambito della Universita` per la terza eta`.  Congratulazioni a tutti i partecipanti con un ringraziamento particolare alla professoressa Jelena Zec.