EU Projekti

15. Rujan 2016

Dobiveno odobrenje od MZOS-a za izvođenje programa osposobljavanja

Dobiveno odobrenje od MZOS-a za izvođenje programa osposobljavanja

POU Umag dobilo je Odobrenje o izvođenju programa osposobljavanja za poslove sortiranja i recikliranja otpada. Slijedi odobrenje od strane MZOS-a Otvorenom učilištu Diopter, te će se po dobivenom odobrenju za obje ustanove krenuti u promotivnu kampanju upisa na program osposbljavanja.