EU Projekti

07. Lipanj 2019

Drugi radni sastanak projektnog tima ILUS

Drugi radni sastanak projektnog tima ILUS

Kako je to i projektom predviđeno, u izradi novog programa osposobljavanja, ključnu ulogu ima Udruga barmena kao savjetodavno tijelo koje će davati inpute i smjernice Učilištu za što kvalitetniji i primjenjiviji program. Definiralo se trajanje programa, nastavne cjeline, kadrovski uvjeti i uvjeti i način odrađivanja vježbi i praktične nastave. Po završetku radnog dijela vezanog uz izradu programa, posjetila se učionica koja će biti adaptirana u kabinet za barmene sa svom pripadajućom opremom.