EU Projekti

15. Rujan 2016

Kreću prijave na program osposobljavanja za sortiranje i recikliranje otpada

Kreću prijave na program osposobljavanja za sortiranje i recikliranje otpada

Program mogu upisati punoljetne osobe sa završenom minimalno osnovnom školom, dok će prednost pri upisu imati nezaposleni. Program, u ukupnom trajanju od 120 sati, odvijati će se istodobno u POU Umag i OU Diopter Pula. Edukacija je besplatna za prvu generaciju od ukupno 30 osoba s područja IŽ-a, a financirana je sredstvima Europskog Socijalnog Fonda. Prijave traju do 01.09.2016. svakim radnim danom od 08 do 15 sati. Više informacija može se dobiti u učilištu Umag na broj telefona 720-370 ili u OU Diopter na 501-500