EU Projekti

15. Rujan 2016

Najavljujemo terminski plan radionica za mjesec svibanj

Najavljujemo terminski plan radionica za mjesec svibanj

koje će provoditi partneri na projektu, udruga Zelena Istra uz podršku komunalnog poduzeća ''6. maj'' d.o.o.Umag. 
TERMINI ODRŽAVANJA RADIONICA ZA MJESEC SVIBANJ:
10.05.2016. u 18:00 sati – MO Babići
12.05.2016. u 18:00 sati – MO Materada

16.05.2016. u 17:30 sati – MO Murine

19.05.2016. u 17:30 sati – MO Savudrija

23.05.2016. u 17:30 sati – MO Petrovija
30.05.2016. u 17:30 sati – MO Marija na Krasu

Informacija o mjestu održavanja radionica po pojedinom mjesnom odboru biti će pravovremeno objavljena.