EU Projekti

24. Studeni 2020

Kreće realizacija novog Erasmus+ projekta - EDIT !

Kreće realizacija novog Erasmus+ projekta - EDIT !

POU ''Ante Babić'' Umag  novim Erasmus + projektom, zajedno s Estonijom, Njemačkom i Španjolskom,  kreće u izazov strateškog partnerstva za inovacije  - razvijanje kurikuluma za instrukcijskog dizajnera u obrazovanju odraslih 

Dana 19.11.2020. Učilište Umag potpisalo je Ugovor o suradnji na projektu pod nazivom EDIT (Skilled Instructional Designer in Adult Education) s ustanovama za obrazovanje odraslih iz Estonije, Njemačke i Španjolske.

Projekt se provodi u sklopu programa Erasmus+ Strateška partnerstva za inovacije, te predstavlja iskorak u provođenju projekata Učilišta Umag budući da po prvi puta provode projekt s europskim partnerima.

Cilj projekata ključne mjere Strateških partnerstava za inovacije jest razvoj intelektualnih rezultata koji moraju zadovoljiti kvalitetom te ostvariti potencijalno značajan učinak ne samo na razini organizacije, već i izvan organizacija i pojedinaca koji izravno sudjeluju u projektu (npr. na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj, a po mogućnosti i europskoj razini).

Opći cilj projekta EDIT jest potaknuti razvoj instrukcijskog dizajna u obrazovanju odraslih na način da će predstavnici organizacija i ustanova obrazovanja odraslih iz Hrvatske, Estonije, Njemačke i Španjolske razviti Kurikulum za instrukcijskog dizajnera u obrazovanju odraslih.

Specifični ciljevi projekta jesu edukacija trenera za Instrukcijskog dizajnera u vidu šestodnevnog treninga koji će se održati u Hrvatskoj, u Učilištu Umag, na kojemu će sudjelovati 2 zaposlenika svake partnerske zemlje. Nakon edukacije trenera, te razvoja materijala i Priručnika za instrukcijskog dizajnera, svaka će partnerska zemlja provesti edukaciju u svojim ustanovama za 10 nastavnika – suradnika. Time će se povećati kompetencije dionika u obrazovanju odraslih a kvaliteta nastave će se značajno povećati. Planiranim aktivnostima otvara se put razvoju instrukcijskog dizajna u obrazovanju odraslih, što je naročito važno u vremenima sve češćeg izvođenja nastave na daljinu.

Važno je napomenuti da će svi intelektualni rezultati razvijeni projektom, uključujući kurikulum, priručnik te nastavne materijale, biti dostupni javnosti na web stranici projekta te se time osigurava diseminacija i otvoreni pristup resursima zainteresiranim dionicima u obrazovanju odraslih, ali i svima čije se poslovanje veže uz razne oblike obrazovanja  i edukacije odraslih. 

Projekt EDIT sufinanciran je iz programa Erasmus+, u ključnoj mjeri Strateška partnerstva za inovacije, u ukupnom iznosu od 122.450,00 EUR.

Partneri na projektu su organizacije odnosno ustanove za obrazovanje odraslih: OÜ Innowise (Estonija), Arbeit und Leben DGB/VHS NRW e.V. (Njemačka), Cead Professor Félix Pérez Parilla (Gran Canaria, Španjolska) i Pučko otvoreno učilište ''Ante Babić'' Umag (Hrvatska).

Trajanje projekta je 34 mjeseca, te se njegovo zaključenje očekuje u srpnju 2023. godine.  

 

L'UPA ''Ante Babić'' Umago annuncia una nuova collaborazione con l'Estonia, Germania e Spagna, nell'ambito del programma Erasmus+, azione chiave 2: Partenariati strategici per l'innovazione – lo sviluppo del Curriculum per il Progettista didattico

Il progetto EDIT ((Skilled Instructional Designer in Adult Education) prevede la collaborazione con istituzioni ed organizzazioni di formazione adulti europee sul tema di Progettazione didattica.  

I Partenariati strategici sono progetti di cooperazione transnazionale volti  a sviluppare risultati innovativi e/o svolgere un’intensa attività di disseminazione e di valorizzazione di modelli o idee innovative esistenti.

L'obiettivo generale del progetto EDIT è favorire lo sviluppo della progettazione didattica nell'istruzione degli adulti. A tale scopo i partner – organizzazioni ed istituzioni di formazione adulti dall'Estonia, Germania, Spagna e Croazia – svilupperanno il Curriculum per il Progettista didattico.

Il progetto EDIT è finanziato nell'ambito del programma Erasmus+, Azione chiave 2 – Partenariati strategici per l'innovazione, con la somma complessiva di 122.450,00 EUR.

I partner coinvolti rappresentano organizzazioni di istruzione adulti: OÜ Innowise (Estonia), Arbeit und Leben DGB/VHS NRW e.V. (Germania),  Cead Professor Félix Pérez Parilla (Gran Canaria, Spagna) e Università popolare aperta ''Ante Babić'' Umago (Croazia).

Il progetto ha la durata di 34 mesi ed è prevista la sua conclusione nel mese di luglio dell'anno 2023.