EU Projekti

15. Rujan 2016

Održan prvi dio radionica ‘‘Komunikacija i grupna dinamika u obrazovanju odraslih’’

Održan prvi dio radionica ‘‘Komunikacija i grupna dinamika u obrazovanju odraslih’’

Radionice su namijenjene nastavnicima - vanjskim suradnicima učilišta Ante Babić Umag i otvorenog učilišta Diopter iz Pule. Cilj radionica bio je jačanje profesionalnih kapaciteta nastavnika-suradnika, a novostečeno znanje će naši suradnici moći koristiti u svakodnevnom radu.