EU Projekti

15. Rujan 2016

Održan drugi sastanak radne skupine

Održan drugi sastanak radne skupine

Na sastanku se predstavio nacrt programa na kojemu se radilo u periodu trajanja Elementa 1. Nakon predstavljanja okvirnog nacrta programa osposobljavanja za poslove sortiranja i recikliranja otpada, dogovoreno je da se isti, u sklopu elementa 2, dalje proširuje i dorađuje do konačne verzije koju će učilišta poslati na stručno mišljenje u ASOO te po odobrenju u Ministarstvo na daljnju proceduru.