EU Projekti

12. Travanj 2019

Održan uvodni sastanak projektnog tima ILUS

Na uvodnom sastanku, održanog 11.04.2019.,  na kojem su sudjelovali članovi projektnog tima, te članica predstavnica suradnika na projektu,  predstavio se detaljno projekt, te se međusobnim dogovorom definirao hodogram aktivnosti u dvanaestomjesečnom periodu provedbe. Definirale su se uloge u projektu i zadaci svakog pojedinog člana projektnog tima. Predstavnici Udruge konobara i barmena predstavila se uloga i angažman Udruge na provedbi projekta.