EU Projekti

12. Listopad 2017

Održana radionica za vanjske suradnike-nastavnike Učilišta

Održana radionica za vanjske suradnike-nastavnike Učilišta

Radionicu su pripremile i moderirale Mirela Zukić i Erika Blašković, a tema je bila uvođenje ICT-a u nastavu. Nakon realizirane mobilnosti u kolovozu 2017., sudionice treninga u Dublinu pripremile su radionicu na kojoj su suradnicima prenijele najnovije alate za korištenje ICT-a u nastavi. U prvom dijelu je predstavljen Edmodo, besplatna obrazovna za suradničko učenje. Edmodo kao alat za suradnju nudi brojne mogućnosti: dijeljenje nastavnih sadržaja, kreiranje i provođenje testova, anketa i kvizova, te komunikaciju s polaznicima ali i ostalim nastavnicima iz cijeloga svijeta. Nakon rada u Edmodu, predstavljena su 2 web besplatna alata za uvođenje dinamike i veću angažiranost polaznika: StudyStack i Socrative. Korištenjem ovih alata vrlo se jednostavno kreiraju novi sadržaji, kvizevi i aktivnosti koji unose dinamiku i zabavu, ali i brže učenje i ponavljanje. Nakon radionice će nastavnici u svojim obrazovnim grupama primijenjivati spomenute alate te će se time povećati korištenje ICT-a u nastavi, što je i opći cilj projekta.