EU Projekti

15. Rujan 2016

Radionica Marketinško komuniciranje u obrazovnim ustanovama održana u Umagu

Radionica Marketinško komuniciranje u obrazovnim ustanovama održana u Umagu

održana je jednodnevna radionica na temu ''Marketinško komuniciranje u ustanovama za obrazovanje odraslih''. Predavačica Branka Mihaljinec, direktorica Premium Image - agencije za odnose s javnošću, provela je sudionike kroz strategiju marketinškog komuniciranja u obrazovnoj instituciji, integrirane komunikacije, internet komunikaciju i marketing na društvenim mrežama.