EU Projekti

22. Studeni 2019

U sklopu projekta ILUS predstavljeni postupci odvajanja otpada

U sklopu projekta ILUS predstavljeni postupci odvajanja otpada

Kako i navedeno u projektnim aktivnostima, polaznicima programa osposobljavanja predstavljena je važnost i te su demonstrirani postupci odvajanja otpada. Naime, prilikom vježbi na programu za barmene, stvara se razni otpad od papira, plastike i stakla. Komunalno poduzeće 6.maj d.o.o. osiguralo je jedan komplet kanti za odvojeno prikupljanje otpada koji će se nalaziti u praktikumu za barmene i koji će služiti za odvajanje otpada nastalog prilikom vježbi i praktične nastave. Pučko otvoreno učilište u ulozi nositelja je 2016. godine implementiralo projekt pod nazivom ''S nama na zelenu granu'', čiji je glavni cilj bio osvijestiti građane i širu javnost o važnosti odvajanja otpada i dorživom razvoju, te je uvelo u svojoj ustanovi procedure odvajanja otpada. Zahvaljujemo komunalnom poduzeću 6.maj d.o.o. na suradnji.