Obrazovanje

12. Lipanj 2020

Dopunska izobrazba profesionalnih korisnika sredstava za zaštitu bilja

Dopunska izobrazba profesionalnih korisnika sredstava za zaštitu bilja

Pučko otvoreno učilište „Ante Babić“ Umag, za sve korisnike kojima uskoro istječe valjanost iskaznice, organizira dopunsku izobrazbu o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida u trajanju od 5 sati.

Mjesto održavanja – dvorana br. 3 Učilišta Umag. 

Sljedeći termini: 

Srijeda 17. 06. u 17 h, Pučko otvoreno učilište "Ante Babić" Umag, dvorana br. 3  

Više informacija / Ulteriori informazioni