Obrazovanje

31. Siječanj 2017

Otvorene prijave za tečaj održive upotrebe pesticida - početak tečaja 23. 2. 2017.

Otvorene prijave za tečaj održive upotrebe pesticida - početak tečaja 23. 2. 2017.

Zadovoljstvo nam je informirati sve profesionalne korisnike da će Učilište Umag uskoro pristupiti upisima svih zainteresiranih polaznika izobrazbe/tečaja, kojim će omogućiti uspješno polaganje ispita koji se odnosi na sigurno korištenje i pravilnu primjenu pesticida. Na osnovu Potvrda o uspješno položenom ispitu, korisnici sredstava za zaštitu bilja dobit će Iskaznicu te će  uz predočenje iste, moći nesmetano kupovati i primjenjivati sredstva za zaštitu bilja.

Rješenje Ministarstva poljoprivrede RH i Nastavni plan i program izobrazbe, odnosi se na sljedeće kategorije polaznika:

Modul 1. – MODUL ZA PROFESIONALNE KORISNIKE (osnovni i dopunski):

1. OPG i drugi poljoprivrednici za sljedeće pod kategorije :

 • ratarstvo
 • voćarstvo
 • vinogradarstvo
 • povrćarstvo
 • ukrasno bilje
 • maslinarstvo

2. Tvrtke koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom (d.d., d.o.o. i zadruge)

 • ratarstvo
 • voćarstvo
 • vinogradarstvo
 • povrćarstvo
 • ukrasno bilje
 • maslinarstvo

3. Pravne i fizičke osobe koje održavaju javne površine (parkovi i nasadi, okućnice, sportski tereni, ceste, pruge i druge javne površine).

Nekoliko važnih informacija:

 • O programu - :Program kojeg je izradilo Učilište Umag,  u suradnji s eminentnim stručnjacima sa našeg područja,  u Ministarstvu poljoprivrede RH, ocijenjen je kao izvrstan, te je POU Umag, upravo zahvaljujući njegovoj kvaliteti,  prvo u RH dobilo  Rješenje o ovlaštenju.
 • Trajanje - program traje  15 nastavnih sati i 2 sata provjera znanja (1+1) probni test i ispit
 • Dinamika rada - vikend:petak popodne, subota/nedjelja, ili kroz tjedan, - u popodnevnim satima
 • Veličina grupe - 25 polaznika
 • Cijena - u tijeku je izmjena Odluke o visini naknade (službenog cjenika usluga djelatnosti obrazovanja odraslih te je prijedlog da trošak provedbe osnovne izobrazbe iznosi 350,00 kn, trošak polaganja ispita 50,00 kn
 • Literatura - priručnik MIP – a  (u izradi)
 • Vrijeme održavanja tečajeva - vrijeme održavanja izobrazbe/tečaja maksimalno će se prilagoditi i uskladiti s radovima u poljoprivredi.  Pravovremenom prijavom  od strane polaznika, moguće je   realizirati edukaciju velikog broja polaznika.  Obveznici edukacije moraju završiti osnovni modul izobrazbe najkasnije do 26. 11. 2015. godine
 • Mogućnosti - Ministarstvo poljoprivrede RH obaviješteno je,  o mogućnostima suradnje POU Umag sa drugim učilištima (POU Poreč i POU Buje), te se nastava može održavati i u Poreču i u Bujama, koliko bude dovoljan broj zainteresiranih sa područja Gornje Bujštine, ili drugih područja.  POU Umag može izvoditi nastavu izvan svog sjedišta, uz potpuno poštivanje standarda na koje nas obvezuje Zakonska regulativa djelatnosti obrazovanja odraslih.
 • Informacije o održavanju tečajeva -  sve informacije bit će ažurirane na web stranici Učilišta Umag:www.uciliste-umag.hr i moći će se dobiti putem telefona 720 370 – Odjel obrazovanja odraslih.

Početak upisa oglasit će se putem Radia Eurostar, dnevnog tiska i putem plakata i letaka koje ćemo tiskati na početku upisa.

Izobrazba se provodi sukladno čl. 6 Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN.14/2014) te čl. 9. i 10 i 11 Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142 / 2012) a na osnovu  Rješenja o ovlaštenju institucije za provedbu izobrazbe profesionalnih korisnika  sredstava za zaštitu bilja (Modul 1). Ministarstva poljoprivrede RH ( Klasa: UP/I-320-20/14-02/138, Urbroj: 525-09/1209-14-3) od dana 09. 05. 2014.