Obrazovanje

26. Siječanj 2018

JAVNI POZIV

JAVNI POZIV

Na temelju čl. 8. i 9. Zakona o obrazovanju odraslih te čl. 17. Pravilnika o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih, v.d. ravnateljica objavljuje:

 

JAVNI POZIV

Za izbor vanjskih suradnika za strane jezike

  1. Profesor engleskog jezika
  2. Profesor talijanskog jezika
  3. Profesor njemačkog jezika

UVJETI:

- Stručna sprema sukladno Pravilniku o stručnoj spremi i psihološko-pedagoškom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu:

  • prof. engleskog jezika i književnosti
  • dipl. anglist
  • prof. talijanskog jezika i književnosti
  • prof. njemačkog jezika i književnosti

- Rad se zasniva na temelju ugovora o djelu (honorarni posao) 

U prijavi na poziv kandidat/kandidatkinja treba navesti osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona)  te sve tražene priloge:

  1. životopis,
  2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice),
  3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili potvrde o stečenoj stručnoj spremi),

Prijave s dokazima o ispunjenim uvjetima se podnose na adresu: POU “Ante Babić”, Trgovačka 6, 52470 Umag ili e-mailom: info@uciliste-umag.hr

 

                                                                                                          v.d. ravnateljica:

                                                                                                          Tatjana Vujić, prof.