Obrazovanje

Obrazovanje uvod

Jedna od osnovnih djelatnosti Učilišta je obrazovanje odraslih. Ova djelatnost bilježi kontinuitet više od od pola stoljeća. 

Cilj odjela obrazovanja odraslih  je promicanje kulture cjeloživotnog učenja, poticanje osobne motivacije pojedinaca za učenjem, kako bi se senzibiliziralal javnost i društvena zajednica za cjeloživotno učenje.

Aktualnost, fleksibilnost i mobilnost programa na užem i širem području grada Umaga i regije, također pripadaju našim prioritetima.

Svijetle i tople, suvremeno didaktički opremljene  učionice i dvorane, djelatnici Odjela nastoje popuniti raznolikim sadržajima namjenjenim svim generacijama polaznika.

Široku lepezu formalnih i neformalnih obrazovnih programa čine:
  • Srednjoškolski programi,
  • Tečajevi stranih jezika,
  • Tečajevi stranih jezika prilagođeni potrebama pojedinih struka,
  • Programi osposobljavanja,
  • Učilište za treću životnu dob,
  • Hobi programi i  kreativne radionice.

Odjel obrazovanja uspješno surađuje s mnogim renomiranim obrazovnim ustanovama  kao što su Pučka otvorena učilišta iz  Zagreba, Rijeke, Pule i Poreča  i mnogim drugim ustanovama iz područja obrazovanja odraslih.

Odjel obrazovanja dobro surađuje sa tvrtkama na području Bujštine i Poreštine, zahvaljujući ponajprije dobrim i prilagođenim programa potrebama gospodarstva.

POU „Ante Babić“ Umag članica je Zajednice ustanova za obrazovanje odraslih Republike Hrvatske, te je sjedište Podružnice jugozapadna Hrvatska.