Obrazovanje

Program osposobljavanja za masera/maserku

  • Ključne kompetencije: objasniti osnovne pojmove o anatomiji ljudskog tijela, rada mišića, krvožilnog, limfnog, respiratornog, probavnog, endokrinog i živčanog sustava; objasniti osnovne pojmove bakterijskih, virusnih, alergijskih i drugih kožnih bolesti; koristiti eterična ulja;  komunicirati na primjeren način sa klijentima i unutar tima;  primijeniti osnovne tehnike klasične masaže, shiatsu, sportske masaže i refleksologije; prepoznati izvore opasnosti i primijeniti pravila zaštite na radu.
  • Rješenje MZOŠ: Klasa: UP/I-602-07/10-03/00119, Urbroj: 533-09-10-0004 od  27. 07. 2010. god.
  • Trajanje obrazovanja: 290 nastavnih sati.
  • Uvjeti za upis: osobe starije od 18 godina, SSS, liječničko uvjerenje  medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova masera/maserke.
  • Upisna dokumentacija: domovnica, rodni list, svjedodžba o srednjoj školi.
  • Metode rada:  usmeno izlaganje, demonstracije i praktični rad.
  • Način izvođenja nastave: redovita nastava;  praktične vježbe i praktična nastava u Wellness Centru hotela Sol Coral - CORAL FUSION SPA.
  • Način provjere znanja: završna provjera znanja iz stručno teorijskih sadržaja te provjera praktičnih vještina.
  • Cijena: 5.000,00 kn