Obrazovanje

Maslinar

Program osposobljavanja za maslinara 

  • Ključne kompetencije:  uspješno obavljati osnovne poslova u  maslinarstvu; koristiti alate i sredstva za poslove maslinara;  uzgajati masline i proizvoditi i maslinarske prerađevine; uspješno djelovati na tržištu, plasirati na tržište masline i maslinarske prerađevine; primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.
  • Rješenje MZOŠ:   Klasa: UP/I-602-07/08 - 03/00074; Urbroj: 533-09-08- 0007  od 17. 10. 2008.
  • Trajanje obrazovanja:  140 nastavnih sati
  • Uvjeti za upis:  završena OŠ  
  • Upisna dokumentacija: domovnica, rodni list, svjedodžba o završenoj osnovnoj ili drugoj školi
  • Metode rada:  usmeno izlaganje, demonstracije i praktični rad
  • Način izvođenja nastave: redovita nastava; praktična nastava u maslinicima i uljarama
  • Način provjere znanja: završna provjera znanja - provjera sadržaja iz svih nastavnih cjelina