Obrazovanje

Program osposobljavanja za računalnog operatera uredskog poslovanja

  • Ključne kompetencije: koristiti operacijski sustav Windows te alate Microsoft Office-a; koristiti Microsoft Word – unos i obrada teksta; Microsoft Word – napredno korištenje; Microsoft Excel – tablične kalkulacije; Microsoft Power Point – izrađivati prezentacije; raditi na Internetu te podešavati i održavati računalo.
  • Rješenje MZOŠ:  Klasa: UP/I-602-07/07- 03/00056 Urbroj: 533-09-07- 0008  od 21. 08. 2007.
  • Trajanje obrazovanja:  120 nastavnih sati
  • Uvjeti za upis: SSS
  • Upisna dokumentacija: domovnica, rodni list, svjedodžba o završenoj srednjoj  školi
  • Metode rada:  usmeno izlaganje, demonstracije i praktični rad u informatičkom praktikumu
  • Način izvođenja nastave: redovita nastava
  • Način provjere znanja: završnu provjeru znanja obuhvaća svih 7 cjelina za koje polaznik dobiva testove u obliku praktičnih zadataka. Uvjet polaganja naredne cjeline su položeni testovi iz prethodnih cjelina. Završna ocjena je prosječna ocjena iz svih cjelina.