Obrazovanje

Program osposobljavanja za vrtlara

  • Ključne kompetencije: razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke pri sadnji i obradi vrtnog i ukrasnog  bilja; koristiti odgovarajuće postupke u pripremiti zemljišta za podizanje parkovnih kultura te formirati i održavati uzgojne oblike sadnica, grmova i krošnji drveća;  koristiti alate i sredstva za poslove vrtlara/ice na ispravan i siguran način ; prepoznati i suzbijati bolesti bilja; primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.
  • Rješenje MZOŠ:   Klasa: UP/I-602-07/13-03/00173; Urbroj: 533-21-13-0002  od 13. 08. 2013.
  • Trajanje obrazovanja: 150 sati
  • Uvjeti za upis:  završena OŠ  
  • Upisna dokumentacija: domovnica, rodni list, svjedodžba o završenoj osnovnoj, ili drugoj školi 
  • Metode rada:  usmeno izlaganje, demonstracije i praktični rad 
  • Način izvođenja nastave: redovita nastava ;  praktični rad u obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu te u gradskim poduzećima koja se bave vrtlarstvom, ili u turističkim i tvrtkama koje imaju parkove i perivoje.