Obrazovanje

Program osposobljavanja za web dizajnera

  • Ključne kompetencije:  samostalno izvoditi sljedeće aktivnosti: pokazati osnove Web dizajna planirati izradu Web stranica; samostalno izraditi Web stranice; postaviti stranice na servere; održavati web stranice. Koristiti slijedeće programe: WINDOWS XP; xHTML i CSS; Dreamweaver CS5; izrada WEB sučelja (Photoshop CS5); JAVASCRIPT i PHP; FLASH CS5; primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.
  • Rješenje MZOŠ RH: Klasa: UP/I-602-07/10-03/00119 Urbroj: 533-09-10-0004 od 27. 07. 2010.
  • Uvjeti za upis u program: SSS, 18 godina života, poznavanje osnova operativnog sustava MS Windows XP, poznavanje korištenje Interneta (utvrđivanje predznanja izvršiti će se ispunjavanjem testa  i  pokazivanja praktičnih znanja na računalu),  ili prethodno završen program osposobljavanja za poslove računalnog operatera.
  • Trajanje programa je 130 školskih sati
  • Metode rada: redovita nastava
  • Način provjere znanja: završna provjera znanja obuhvaća sve cjeline, u kojima polaznik dobiva testove u obliku praktičnih zadataka. Završna ocjena je prosječna ocjena iz svih cjelina.