Obrazovanje

Upravljanje osobnim financijama

Ključne kompetencije:

  1. ugovarati račune za pravne i fizičke osobe (tekući račun, devizni račun, žiroračun i dr.)
  2. ugovarati štedno-ulagačke i investicijske proizvode (oročena štednja, dobrovoljna mirovinska štednja)
  3. ugovarati direktne kanale distribucije (Internet bankarstvo, mobilno bankarstvo)
  4. provoditi plaćanja u zemlji i inozemstvu po nalogu klijenta (obavljati gotovinske i bezgotovinske transakcije po nalogu i za račun klijenta)

Vrsta programa: mikrokvalifikacija.

Rješenje MZO: KLASA: UP/I-602-07/23-03/00254; URBROJ: 533-05-23-0004 od dana 22. kolovoza 2023. 

Trajanje obrazovanja: 75 nastavnih sati

CSVET bodovi: 3

Uvjet za upis: Cjelovita kvalifikacija najmanje razine 3 (kvalifikacija stečena završetkom srednjoškolskog obrazovanja u trajanju kraćem od 3 godine).

Upisna dokumentacija: domovnica, rodni list, svjedodžba o završenoj školi. 

Metode rada: vođeni proces učenja i poučavanja (25 sati), učenje temeljeno na radu (30 sati), samostalne aktivnosti polaznika (20 sati).

Način izvođenja nastave: redovita nastava uz mogućnost izvođenja programa na daljinu u realnom vremenu; učenje temeljeno na radu obuhvaća rješavanje problemskih situacija i izvršenje konkretnih radnih zadataka u simuliranim uvjetima u specijaliziranoj učionici.

Način provjere znanja: završna provjera znanja - usmena i/ili pisana provjera.