Učilište

Kalendar događanja

13/11/2020

Ciklus webinara s Naike Dapiran

13. 11. 2020., 18 h 

Ciklus webinara s Naike Dapiran 

Tema: Kako emocije utječu na naše tijelo 

20/11/2020

Ciklus webinara s Naike Dapiran

20. 11. 2020., 18 h 

Ciklus webinara s Naike Dapiran 

Tema: Ljubav i vezivanje 

20/11/2020

Osnovna izobrazba o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida

20. 11. 2020., 16:30 h, dvorana br. 3

Osnovna izobrazba o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida

21/11/2020

Osnovna izobrazba o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida

21. 11. 2020., 9:00 h, dvorana br. 3

Osnovna izobrazba o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida

27/11/2020

Ciklus webinara s Naike Dapiran

27. 11. 2020., 18 h 

Ciklus webinara s Naike Dapiran 

Tema: (Samo)kriticizam