Učilište

16. Siječanj 2017

Otvorene prijave za novu grupu programa učenja njemačkog jezika na A1 (početnom) stupnju!

Otvorene prijave za novu grupu programa učenja njemačkog jezika na A1 (početnom) stupnju!

Način izvođenja nastave: Nastava se organizira dva puta tjedno po četiri školska sata u popodnevnim satima.

Upisna dokumentacija: domovnica, rodni list, svjedodžba / diploma o ranije završenoj škol i– preslici.
Nakon završenog svakog stupnja (uspješno položenog završnog pismenog i usmenog ispita) polaznici stječu pravo na Svjedodžbu o znanju stranog jezika za spomenuti stupanj, s pravom upisa u e-knjižicu.
Cijena tečaja po modulu: 1.850,00 kn (broj modula ovisi o ukupnom fondu nastavnih sati pojedinog stupnja)