Učilište

08. Prosinac 2022

Uspješno završeni tečajevi talijanskog jezika

Uspješno završeni tečajevi talijanskog jezika

U listopadu je započela provedba neformalnih tečajeva talijanskog jezika za tri grupe polaznika. Tečajevi su organizirani za djelatnike Grada Umaga, Osnovne škole "Marija i Lina", Dječjeg vrtića "Duga", Dječjeg vrtića "Girotondo", Komunele d.o.o. i Grada Novigrada. Tečajeve, u trajanju od 50 nastavnih sati po grupi, u cijelosti je financirao Upravni odjel za talijansku nacionalnu zajednicu i druge etničke skupine Istarske županije. U srijedu 7.12. i četvrtak 8.12.2022. godine u prostoru Učilišta održana je svečana podjela uvjerenja vrijednim polaznicima. Zahvaljujemo suradnicama Učilišta Umag, profesoricama Tariti Štokovac i Lorelli Radin na iznimnom trudu i kreativnosti u nastavi, a svim polaznicima čestitamo na uspjehu i usvojenom znanju. 

Si sono conclusi oggi i corsi della lingua italiana per i dipendenti della Citta` di Umago, della Scuola elementare "Maria e Lina", della Scuola materna e asilo nido "Arcobaleno", della Scuola materna italiana "Girotondo", della Komunela S.r.I. e della Citta` di Cittanova. I corsi sono stati finanziati dall'Assessorato amministrativo alla Comunità Nazionale Italiana e altri gruppi etnici della Regione Istriana. Congratulazioni a tutti i partecipanti e un ringraziamento speciale alle professoresse Tarita Štokovac e Lorella Radin.