Učilište

29. Ožujak 2020

VAŽNA OBAVIJEST MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE! / AVVISO IMPORTANTE DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA!

VAŽNA OBAVIJEST MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE! / AVVISO IMPORTANTE DEL MINISTERO DELL’AGRICOLTURA!

ADMINISTRATIVNO PRODULJENJE ROKA VALJANOSTI IDENTIFIKACIJSKIH ISKAZNICA  PRODOTTI FITOSANITARI: PROROGA SCADENZA PATENTINI 

Ukoliko rok valjanosti vaše iskaznice ističe u periodu nakon 20. veljače 2020. godine, a kao obveznik izobrazbe niste pohađali dopunsku izobrazbu do uvođenja mjera predostrožnost, niti vam je izdana potvrda o položenom ispitu, rok važenja Vaše iskaznice može se administrativno produljiti na 6 mjeseci.

Administrativno produljenje valjanosti iskaznice moguće je samo kod onih obveznika izobrazbe koji su položili osnovni modul izobrazbe.

Obveznici izobrazbe mogu uputiti ZAHTJEV za administrativnim produljenjem Učilištu Umag telefonskim putem na broj 052/741-116 ili putem maila: obrazovanje@uciliste-umag.hr, svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 h.

Sve radnje u svezi administrativnog produljenja iskaznica Učilište Umag izvršit će besplatno. Napomena: Zahtjev za produljenjem je obavezan! Mogu se javiti sve osobe, bez obzira gdje su polagale osnovnu izobrazbu.

PRODOTTI FITOSANITARI: PROROGA SCADENZA PATENTINI 

Tutti gli utilizzatori professionali in possesso del patentino fitosanitario in scadenza  dal 20 febbraio 2020 in poi, non avendo modo di partecipare all’aggiornamento a causa delle disposizioni in merito all’emmergenza COVID-19, possono attuare la proroga dei propri patentini.

La proroga del patentino fitosanitario sarà possibile esclusivamente agli utilizzatori che hanno partecipato alla formazione di base, presso qualsiasi istituzione certificata a realizzare le attivita’ formative.

Si invitano gli utilizzatori ad inviare la RICHIESTA di proroga all’UPA di Umago tramite il numero telefonico 052/741-116 o via e-mail: obrazovanje@uciliste-umag.hr, ogni giorno lavorativo dalle ore 10:00 alle 14:00.

Tutte le attività amministrative legate alle proroghe saranno effettuate dall’UPA di Umago senza costi aggiuntivi.

Importante: la Richiesta è obbligatoria! 

Dokumenti za preuzimanje: